Powrót do strony www.kdieta.pl

KALKULATOR PROCENTOWEJ PROPORCJI FT3 do FT4

Wynik Twojego badania FT4 , norma od do

Wynik Twojego badania FT3 , norma od do

Info: Optymalne wartości FT3 oraz FT4 powinny być zbliżone do siebie oraz wynosić nie mniej niż 50%