REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.KDIETA.PL

Witam Serdecznie!

Nazywam się Krzysztof Mikiecik i jestem właścicielem strony internetowej www.kdieta.pl na której sprzedaję ebooki Mojego autorstwa za pomocą systemu płatności Dotpay. Jest mi bardzo miło, że trafiłeś na Moją witrynę gdzie znajdziesz Ebook „Twoje Zdrowie Fit” przedstawiający zagadnienia Dietetyki Klinicznej jak i Sportowej.

Moje Dane rejestrowe to:

Krzysztof Mikiecik Doradztwo Dietetyczne

Borek 27, 32-765 Rzezawa

NIP: 868-19-04-651

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w serwisie, oraz postępowaniu reklamacyjnym.

W przypadku pytań możesz skontaktować się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „KONTAKT”.

Pozdrawiam i Życzę zadowolenia ze zakupów.

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – system płatności Dotpay.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://kdieta.pl/regulamin.
 5. Sklep – serwis internetowy za pomocą którego istnieje możliwość zakupu danego produktu elektronicznego dostępnego na stronie przeznaczonej do tego celu
 6. Sprzedawca – Krzysztof Mikiecik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

  „Krzysztof Mikiecik Doradztwo Dietetyczne”
  Borek 27,  32-765 Borek
  NIP: 868-19-04-651

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych w formacie dokumentów *.pdf na rzecz Kupującego, z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
  Wystarczające są:

  1. Dostęp do Internetu
  2. Standardowy system operacyjny
  3. Standardowa przeglądarka internetowa
  4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail
  5. Posiadanie dostępu do internetowego konta bankowego
  6. Posiadanie programu odczytującego pliki w formacie *.pdf

Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail, posiadanie programu odczytującego pliki w formacie *.pdf

Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę sprzedaży dokumentów w formacie cyfrowym.
  Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5

Warunki zakupu i dostawy

 1. W celu zakupu produktu w formie treści elektronicznej, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. Wybrać produkt którym jest zainteresowany
  2. Z bezpośredniego widoku przejść do formularza zakupu.
  3. Z kolejnego widoku wpisać swój adres e-mail(„Podaj swój e-mail”) Imię i Nazwisko a następnie zaakceptować Regulamin poprzez suwak „Oświadczam zapoznanie się z regulaminem serwisu i polityki prywatności oraz akceptuję treść”
  4. Po zaakceptowaniu regulaminu, wpisaniu swojego adresu e-mail, kliknięciu przycisku „KUP TERAZ” klient może przejść do dalszego etapu zakupu.
  5. Dalszy etap to przeniesienie klienta na stronę Operatora Płatności Dotpay.pl celem wyboru swojego banku i dokonania zapłaty za pełny dostęp do  treści cyfrowej w formacie *pdf.
  6. Po poprawnym sfinalizowaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu oraz aktualnym statusem transakcji.
  7. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  8. Po otrzymaniu potwierdzenia zakupu na adres e-mail, Kupujący ma pełny dostęp do płatnej treści cyfrowej  oraz możliwość zapisu na urządzenie przeznaczone do odczytu tego dokumentu.

   Poniżej okno zakupu Ebooka:
   Kliknij aby powiększyć

§6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które są zapisane na nośniku materialnym.
  Płatny dostęp do treści cyfrowych to automatyczne zapisanie dokumentu na urządzeniu(tablet, telefon, komputer, dysk twardy, nośnik USB, pamięć podręczna przeglądarki).

§7

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://kdieta.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w serwisie www.kdieta.pl  bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 Maj 2018.

§8

Informacja o zakupie płatnych treści elektronicznych 

W celu zapewnienia najwyżej gwarancji jak i niezawodności przy zakupie płatnych treści elektronicznych, wszystkie usługi są realizowane poprzez najbezpieczniejszy system płatności internetowych świadczonych przez Operatora płatności.
Operator płatności 
umożliwia płatność poprzez internetowy przelew wszystkich dostępnych systemów bankowości internetowych jak i kartą płatniczą po uprzednim podaniu kodu CVV2/CVC2.

Kod CVV2/CVC2 można odczytać na podstawie instrukcji przedstawionej na poniższym obrazku:

 

 

 

 

 

 

 

„Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”